แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (2562 ไปพลางก่อน)

Post on 10 ตุลาคม 2562
by finance
ฮิต: 1098

กองบริหารการคลังขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองความปลอดภัย sefty (ศูนย์).pdf)แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)54 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองความปลอดภัย.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองควาามปลอดภัย172 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองคุ้มครองแรงงาน.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคุ้มครองแรงงาน216 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ145 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) กองสวัสดิการแรงงาน.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองสวัสดิการแรงงาน225 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) สรส.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักแรงงานสัมพันธ์175 kB
Download this file (จัดสรร 63(62พ) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน.pdf)รายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน171 kB
Download this file (ใบงวด 63 (62 พ)เชียงใหม่-พะเยา.pdf)ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1/63จังหวัดเชียงใหม่ - พะเยา827 kB
Download this file (ใบงวด จัดสรร 63 (62พ )พังงา-อุบล.pdf)ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1/63จังหวัดพังงา - อุบลราชธานี1502 kB
Download this file (ใบงวด จัดสรร 63 (62พ)ศปข.1-10 กระบี่-เชียงราย.pdf)ใบแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน งวดที่ 1/63ศปข. 1-10 และจังหวัดกระบี่ - เชียงราย839 kB