แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Post on 28 พฤษภาคม 2563
by finance
ฮิต: 348

กองบริหารการคลังขอส่งแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระทางอิเล็กทรอนิกส์

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200528144055231.pdf)ที่ รง 0506/ว3170ส่งแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)465 kB
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงิน บมจ แก้ไข (ศปข).pdf)แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)ของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน78 kB
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงิน บมจ แก้ไข (สสค).pdf)แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด78 kB