พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

Post by finance
on 13 สิงหาคม 2563
ฮิต: 16

กองบริหารการคลัง ขอเผยแพร่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

Post by finance
on 03 สิงหาคม 2563
ฮิต: 64

กองบริหารการคลังขอประชาสัมพันธ์การใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online เพื่อทดแทนการโอนเงินผ่านสาขาด้วยระบบ KTB Biz at Branch (บริการหักบัญชี/โอนเงินเข้าบัญชีและเข้าเงินเดือน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200803103417333.pdf)ที่ รง 0506/4641,ที่ รง 0506/4643ประชาสัมพันธ์การใช้บริการการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online1047 kB

มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3

Post by finance
on 05 พฤษภาคม 2563
ฮิต: 139
กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียนมาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Post by finance
on 28 พฤษภาคม 2563
ฮิต: 347

กองบริหารการคลังขอส่งแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระทางอิเล็กทรอนิกส์

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200528144055231.pdf)ที่ รง 0506/ว3170ส่งแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) สำหรับการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)465 kB
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงิน บมจ แก้ไข (ศปข).pdf)แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)ของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน78 kB
Download this file (ใบแจ้งการชำระเงิน บมจ แก้ไข (สสค).pdf)แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด78 kB