แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) ครั้งที่ 068

Post on 31 กรกฎาคม 2563
by finance
ฮิต: 205

กองบริหารการคลัง ขอแจ้งเวียนแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) ครั้งที่ 068 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื้องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200731094518628.pdf)ที่ รง 0506/ว4601แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241) ครั้งที่ 068639 kB