สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Post on 05 มิถุนายน 2563
by finance
ฮิต: 142

กองบริการการคลัง ขอแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (รายงานผลการใช้จ่าย63-05-31.pdf)สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563110 kB