แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)

Post on 21 กรกฎาคม 2563
by finance
ฮิต: 171

กองบริหารการคลังขอแจ้งเวียน "แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)" รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (20200721142752581.pdf)แนวปฏิบัติการจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานระยะสั้นแก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)377 kB