แจ้งซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ณ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ

Post by finance
on 22 กันยายน 2563
ฮิต: 19

กองบริหารการคลังขอแจ้งซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ณ ช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Post by finance
on 17 กันยายน 2563
ฮิต: 35

การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ศปข.1-10.pdf)ศปข.1-10.pdf 85 kB
Download this file (สสค..pdf)สสค..pdf 98 kB
Download this file (แบบ กบช. และเอกสารแนบ.pdf)แบบ กบช. และเอกสารแนบ.pdf 458 kB

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค

Post by finance
on 06 สิงหาคม 2563
ฮิต: 110

กองบริหารการคลัง ขอแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ทางบัญชีสินทรัพย์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post by finance
on 06 สิงหาคม 2563
ฮิต: 99

กองบริหารการคลัง ขอแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรู้ทางบัญชีสินทรัพย์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้